HAAGSCHE STRAATNAMEN. 2T7 hoek van de Lange Beestenmarkt Prinsegracht werd nog op de plattegronden als van de Breedstraat. Bouckhovenspoort. Aan de z.z. van Bleyenburg. Genoemd naar den schermmeester Isaac van Bouck- hoven. Zie p. 193 en Schermpoort. Brandmeesterspoort. Op de Volderslaan. In 1594 werd verkocht een tuin op de Volderslaan, helend z. de Brandmeesterspoort. Breedstraat (Lange Beestenmarkt). In 1652 werd verkocht een huis op den z.w. hoek van de Breestraat aan de z.z. van de Prinsegracht en in 1722 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Breestraat of Beestenmarkt, op den z. de Voorlezerspoort. Het laatste gedeelte van tusschen Herderinnestraat en op het einde der 18e eeuw Breedstraat aangeduid. Breedstraat (Varkenmarkt) In 1645 wordt vermeld de verkoop van twee erven, annex den andere get. 1 en 2 op den hoek van de Breestraat en Laanstraat, en in 1737 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Breedstraat of Nieuwe Varkenmarkt. Breeslop. Aan de w.z. Zie Beulslop. Breestraat (Voldersgrachl). Na de demping werd de Volresgraft”Gevolde Gracht of Breestraat genoemd. In 1631 o. a. werd een huis verkocht op de „Bree straat ofte Gevolde Gracht.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 233