2l8 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Briellepoort of Brielschepoort, ook wel genoemd Brillepoort Brillemakerspoort of Brillemakersgang. Aan de w.z. van het Hofspui, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 53 en 73. In 1767 werden verkocht drie huisjes aan de n.z. en drie aan de z.z. van de Brielschepoort. Zie lirillemakersgang. Brillemakersgang of Brillemakerspoort. In 1691 werd o.a. verkocht een huis aan de w.z. van 7 Spui in de „Brillemaeckerspoort"en in 1782 in de Brillemakersgang. Transportreg. 17671798. Haagsche Nieuwsbode 1838, nr. 95. Zie Briellepoort. Brilstraatje. (Kleine Bagijnestraat) Waarschijnlijk genoemd naar het huis „alwaer uythanght de Bril” op den hoek van de Bagijnestraat, hetwelk in 1680 werd verkocht. In 1699 en in 1725 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de n.z. van het „Cleyne Bagijne- of Brilstraatje.” Nog in 1800 wordt vermeld een huis aan de o.z. van de Zuster- of Bagijnestraat, met een vrije poort of gang uitkomende in het Brilstraatje. Broeckstraatje (Kikkerstraafy In een schuldrentebrief van 1690 wordt gesproken van een „block huysinge met een tuin aan den Rijswijkseweg, ende in het Broeckstratie”Daar bedoeld perceel gelegen was op den hoek van het Huygenspark en de Kikkerstraat en deze straat eertijds Burg- of Brughstraat werd genoemd, zal Broeckstraatje waarschijnlijk een schrijffout zijn voor Bruchstraatje. Broederpoort. Aan de n.z. van het Westeinde. Zij verleent toe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 234