HAAGSCHE STRAATNAMEN. 219 den H. Vincentius van de Bron- z.z. van van het Brouwerslop. dit huis wordt achter- Brouwersgracht en van en Groenewegstraatje. gang tot het Gesticht van Paulo. Brouwersdwarsstraat. Spijkermakersstraat) Aldus genoemd naar haar ligging aan wersgracht. In 1744 en 1765 werden verkocht twee huizen in de Brotiwersdwarsstraatanders genaamd het Groot Spijkermakersslop. Bron werslop. (Brouwerstraat) In 1762 werd verkocht een huis aan de de Kalvermarkt, op den hoek Bij latere overdrachten van eenvolgens gesproken van Brouwerstraat. In 1796 wordt evenwel nog vermeld de verkoop van een huis in het Brouwerslop achter de ge wezen brouwerij „de Oijevaar.” Brughstraatjeof Burghstraat. (Kikkerstraat). In 1670 werd verkocht een huis, tuin en erf aan de o.z. van het Brughstraatje, tegenover het huis van Dirck van Onsel, commissaris van de Delftsche schuiten; en in 1807 een huis aan de w.z. van de Brug- of Kikkerstraat. Zie Burchstraat, Burgerstraatje Buerenstraat (Van). (Koediefstraat) Naar Jacob van Buyren, „mr. metselaer van de heeren Staeten,” die verschillende eigendommen bezat in de Korte Poten en Korte Houtstraat; hij wordt in de Transportregisters tusschen 1608 en 1624 meermalen genoemd. Haar oorspronkelijke naam was Kromme Poten, maar reeds in 1640 vind ik haar vermeld als Coedieff” of Van Burenstraat. In een transportacte van hetzelfde jaar wordt ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 235