220 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 1) , Naamlijst der verkochte huizen. 2) Dr. J. Dyserinck: Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint, p. 152 en 153. van het Buitenhof, ten westen van sproken van Corte Houtstraat van ouds genaamd Jacob van Buyrenstraat. Zie Steenhuysenstraat. Buiten-Denneweg (sinds 1843 Frederikstraat). Ook wel genoemd Denneweg over de Valbrug of Dennewegsebrug. In 1854 werd verkocht een blok huizen, buiten de Valbrugge aan de o.z. van den Denjieiveg bij den Slijpmolen (Mallemolen). Buitenhoflaan. Aan de zuidzijde de Hoofdwacht. In 1829 wordt vermeld een huis in den gang naar de Buitenhoflaan. Zie Hoflaan. Buitenom. (Zuid- Binnensingel). Vermeld o. a. in V. d. Poth’s Wegwijzer door ’s Gra- venhage 1832 en in de ’s Gravenhaagsche Nieuws bode van 1847. De schilder J. Bosboom en de schrijfster mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint woonden van i86077 op den Zuid-Binnensingel of Buitenom in het huis toen ge merkt nr. 8 -). Buitensingel, over den tuin van Zijn Hoogheid (sinds 1886 Toussaintkade) In 1651 werd verkocht een tuin en tuinhuisje aan den Buitensingel over den tuin van Zijn Hoogheid. Buitensingel van den Hove van Holland (Hofsingel). In 1561 werd verkocht een huis genaamd „In ’t Heek op te Buytencingele van den Hove van Hollandt, zuyt- oostwaerts tusschen de twee houtten bruggen aldaer.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 236