HAAGSCHE STRAATNAMEN. 221 der Burch een tuin Burchgracht (Gedempte Burgwal en Paviljoensgracht). In 1633 werd verkocht een „huys ende erff, vrij, patri- moniael goet op de Burchgracht over de Raemstraet,” in 1666 werd verkocht een huis op de Burghgracht over het Heilige Geesthuys” en in 1802 een huis aan de o.z. van de Burg- of Paviljoensgracht over ’t Heilige Geesthofje. Burchstraat, Burgstraat of Burgerstraat Kikker straat) Genoemd naar den procureur Robbrecht van der Burch, die een huis bezat over de Bierkade in een dwarsstraatje genaamd het Kikkerstraatje, hetwelk in 1653 door zijn wede. Catharina van Willigen werd verkocht. In de koopbrieven van het huis hoek Kikkerstraat en Huygenspark (nr. 20) wordt achtereenvolgens gesproken van Burchstraat, 1655, Brughstraatje 1670 en 1680, Broeckstratie 1690 en Burg- of Kikkerstraatje 1758. Nog in 1823 wordt de koop ver meld van een huis aan de o.z. van het Burg- of Kikkerstraatje. Burchstraat (Herderstraat) Genoemd naar Adriaen van der Burch, die in 1615 twee erven kocht ten zuiden van de Nieuwe Groen markt (Groote Markt) tegenover de Laan van Juffr. Bouckhorst Boekhorststraat). In 1637 kocht Robbrecht van in de Burchstraat belend w. de Laan en in 1643 werd verkocht een erf met stal en koetshuis in de Harder- ofte Burchstraat. Zie Verburchstraat. Burchwal van de Groenmarckt (Luthersche Burgwal). Zie Groenmarktsburgwal, Heerenburgwal en Oude Molenwatering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 237