HAAGSCHE STRAATNAMEN. 223 De Riemer dl. I p. 75 (n. i.) zijn gevonden, heb ik de ligging van dezen weg, die slechts éénmaal voorkomt, niet nader kunnen aanduiden. Canonnenstraat Kanonstraat) In 1771 werd verkocht een stal en koetshuis in de Canonnestraat. Capelstraatje. Aldus wordt op den plattegrond van Anna Beek van circa 1718 de Lepelstraat genoemd. Dit is natuur lijk een drukfout. Carrewagiestraat. Zie Karrewagiestraat. Caseydestraat (Vlamingstraat) Samenstelling van den middeleeuwschen naam van een bestraten wegSteenweg. Deze straat zal dus een van de eerst geplaveide straten in den Haag zijn geweest. De naam Vla mingstraat komt reeds voor in 1382. Dat Caseydestraat in de 14e eeuw een algemeene benaming was blijkt o. a. uit een schepenbrief van 1397 waarin gesproken wordt van een huis bij de Korenmarkt (Groenmarkt) belend n. en z. „die Caseyedestraet”Het hier bedoelde huis was in de tweede helft der 16e eeuw genaamd „In 't Paar deken”. Claes Cobelslaen. Aan de w.z. van het Spui. In een schepenbrief van 1396 wordt vermeld een halve morgen land met het huis dat er op staat, „op ’t zuideinde van der Spoeye, belend z. Claes Cobel, w. Gerrit Wiggerslaen.” Dat Claes Cobelslaan en Gerrit l'Viggerslaan nabij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 239