HAAGSCHE STRAATNAMEN. 224 koopman Willem. van Comen Willems- ofte elkander gelegen waren, blijkt o. a. uit een schepen brief van 1445 waarin sprake is van een stuk land, belend aan de z.z. Claes Cobelslaen en aan de w.z. Gerrit Wiggerslaen. Claes Garbrantstraat (Groenendalstraaf). In het kohier van den roooen penning van 1654 wordt gesproken van Claes Gerbrantstraatje óf Groenendaelstraatje en in 1696 werd verkocht een huis aan de Groenmarcktsbrugge” op den hoek van de Claes GarbrantstraatNog in 1807 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de z.z. van het Groenendaals- of Klaas Gerbrandtstraatje nabij de Groote Markt. Zie I p. 278. Clossepoort. Aan de Houtmarkt, tusschen de huizen thans ge merkt n°s. 22 en 29. Waarschijnlijk genoemd naar Johanna van der Clos, wier erfgenamen in 1717 een blok huizen en erven verkochten, bestaande in separate woonhuisjes met een aparte kamer over de gang, annex den andere in een gang of poort aan de z.z. van de Houtmarkt. De Klossepoort wordt o. a. genoemd in het buurt- boek van de St. Jacobstraat p. 6. Zij staat nog onder die benaming bekend. Coman Willemslaan. (Vermoedelijk Korte Houtstraat en Nieuwe Haven. 2) Genoemd naar eenen In 1596 werd gesproken Susterlaan (Nieuwe Haven). Reeds in 1336 vinden wij melding gemaakt van Kroon Beschrijving v. ’s-Gravenhage p. 145. 3) Mededeelingen van ’s-Gravenhage II p. 97.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 240