HAAGSCHE STRAATNAMEN. 225 1879. Ankerspoort. van den doop van Rome, op 9 Juni 1) Cartularium Mariaconvent fol. 26. 2) Kohier van grondeigendommen van het Mariaconvent fol. 32. 3) H. v. d. Poth. Wegwijzer door ’s-Gravenhage 1832. 4) De tekst van het Proces-Verbaal is medegedeeld door Mr. P. H. P. v. Marie in „Die Haghe” Bijdr. en Med. 1904 p. 145. 15 een plattegrond van „vier morgen land in onsen vene bezuden houte bij den Hage aan de o.z. van Comen Willemslaan. 1) In 1483 verzocht het Convent aan Heemraden van Delfland om de laan te mogen afsluiten, daar zij toch op ’t z.o. einde blind loopt. Einde 16e eeuw werd zij verder doorgetrokken. 2) Comediestraat (Schouwburgstraat). Nog aldus genoemd op Copesstraat (Bezemstraat). Deze straat werd omstreeks 1830 in de wan deling genaamd de Copesstraat naar burgemeester Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch. 18241842. Corenmarkt. Zie Korenmarkt. Cours de l’ Impératrice. (Vijverberg). Ter gelegenheid van de viering Napoléon’s zoon, den Koning van 1811, werd de naam Vijverberg veranderd in Cours de 1’Impératrice, het Voorhout in Cours Napoléon en het Plein in Place du Roi de Rome. 4) Cours Napoléon (Lange Voorhout). 7a& Cours de l’Impératrice. Cromme Elleboogstraat. Zie Kromme Elleboogstraat. Dankaertspoort. (Ankerspoort). Aan de n.z. van het Buitenhof. Zie kohier Verponding 1806 en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 241