22Ó HAAGSCHE STRAATNAMEN. een huis van de Laan van het huis Deenenwech. Zie Denneweg. Dekkerslaantje {Laan van Meerdervoorï). Genoemd naar Jacobus den Dekker, een der partici panten in de Diligence-onderneming op Amsterdam, die in 1801 de bouwhoeve Meerdervoort kocht. Dekkerslaantje liep oorspronkelijk van den Scheve- ningschen ITeg en de Zeestraat naar de kleine bouwhoeve en het daarbij gelegen woonhuis Meer dervoort. Deze laan of liever duinslag liep verder, nu en dan door een boschje, naar de Beeklaan en naar Houtrust. 1) De wandeling langs Dekkerslaantje, door de Beeklaan over de duinen naar den Loos- duinschen weg was vroeger zeer gezocht. Dekkerslaantje. Dit laantje Ter Noot, 1580 en Eyssel, ’s-Gravenhage, Voorheen en Thans, p. 12. aan het Bezuidenhout, achter het Huis komt reeds onder dien naam voor in is evenals zijn naamgenoot genoemd naar eenen Jacob den Decker. In 1661 werd gesproken Ter Noot van ouds genaamd Dekkerslaan. Nog in 1792 wordt Dekkerslaantje genoemd als belending van een perceel warmoesland of kooltuin groot omtrent één morgen, bezuiden ’t bosch, strekkende vóór van den heerweg zuidwaards op tot aan ’t Dekkerslaantje, belend n. den heerweg of boschsloot, z. bedoeld laantje. Delftsche Bierkade (Bierkade'). In 1684 wordt vermeld de verkoop van aan de n.z. van de Delfsche Bierkaij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 242