HAAGSCHE STRAATNAMEN. 227 Jt plattegrond huis op het „plein Delftsche Trek- of Veerkade [Zieken). Genoemd naar de Delftsche schuit, welke aan begin van ’t Zieken afvoer. In 1688 werd verkocht een tuin en tuinhuis „soo aen de Delftsche Veerkade als Rijswijksche straatweg” (Huijgenspark) en in 1778 wordt vermeld de verkoop van een huis, uitkomende aan den Rijs- wijkschen straatveeg aan de w.z. van de Delftsche Trekvaart, tegenover de Jagthuizen. Deze jacht- of schuithuizen behoorden o.a. in 1806 aan de Ministeries van Marine, Oorlog, Koophandel en Koloniën, aan den Raad van den Haag en aan Lodewijk Roerveld. (Kohier Verpondingen 1806). De Delfsche Veerkade wordt nog vermeld in 1796, terwijl in 1799 werd verkocht een huis aan de Delfsche Trekkade of het Sieke. 2) Delftsche Veer of Schuitenveer (Zieken). (Zie Delftsche Trek- of Veerkade). In 1624 werd verkocht een erf bezuiden den Haag aan ’t „Delffsche Veer”. Nog aldus genoemd op een plattegrond van 1833. Delftsche Wagenveer Wagenplein). O.z. Wagenstraat op het Wagenplein, tegenover de Wagenbrug, waar de Delftsche wagens afvoeren. Aldus genoemd op een plattegrond van F. de Wit circa 1690. In een keur van 9 Mei 1640 werd voorgeschreven „dat de voerluyden hun wagens sullen moeten plaatsen aan de o.z. van de Waageweg bij de Zuydeindsche Valbrugge.” 6 Juli 1644 werd verkocht een van de Wagens van Delft.” x) Naamlijst der overledenen Maart 1796 p. 30. -) Naamlijst van verkochte huizen Dec. 1799 p. 12.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 244