228 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de beplanting in het begin der i9e eeuw ook wel Achter de Stallen en een enkele maal Stallenstraat en Achter Dennewegstraatgeheeten. Denneweg (Schenkweg en Binckhorstlaan) In 1439 verkreeg Dirck van Swieten, die in 1438 door hertog Philips van Bourgondië met deBinckhorst was beleend, „den 7?c»»ewe^streckende van den Hage houte zuytwairt op tot an die Binkhorst, tot sijnen nutschap, oirboir ende profijte ende te besluyten mit „Deljfse Wagestraef’ (Wagenstraat). In 1580 werd verkocht een huis over St. Antonis- brugge aan de w.z. van de „Deljfse Wagestraef.” Delf weg (Wagenstraat). Middeleeuwsche benaming van de tegenwoordige Wagenstraat. In de 15e eeuw werd het ie gedeelte tot de tegenwoordige Langegracht, gewoonlijk Zuid- einde genoemd. Nog in de tweede helft der 16e eeuw sprak men van ’t Zuideinde op den Delfweg over St. Antonisbrug. Later kwam de benaming „Delffse Wagestraef" over St. Antonisbrug in zwang. Delistraat (sinds 1889 Lombokstraat). De Delistraat, welke op het voormalig Proefveld was aangelegd en die in 1888 was gedoopt, liep oorspronkelijk van het Kanaal door de tegenwoordige Lombokstraat naar de Riouivstraat. Nadat zij was doorgetrokken tot de Bankastraat werd de naam van de eveneens als Delistraat bekend staande zijstraat naar de Riouwstraat veranderd in Lombokstraat. (Bijl. Handelingen Gemeenteraad 1889P. 138^.533). Denneweg (sinds 1854 Kazernestraat). Waarschijnlijk aldus genoemd naar met dennen. In de 2e helft der 18e eeuw en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 245