229 HAAGSCHE STRAATNAMEN. x) 5e Memoriaal mr. J. Rosa fol. 59vs. éénen drayboome ofte meer als hem nutte dunken sal.” In 1578 werd verkocht vijf hond lands „Bezuydenhout aan den Deenenwech,” en in 1793 wordt de ver koop vermeld van „twee mergen extra goed wey- of hooyland, gelegen aan het Geldeloze pad oostwaard op tot aan den Denne- of Schenkweg.” Denneweg, Buiten Denneweg, of Denneweg over de Valbrug. (Sinds 1843 Frederikstraat). In 1779 werden verkocht twee huizen, erven en tuintje annex den andere onder Haagambacht aan de w.z.van den Dennenweg, naast de herberg den Soe- ten Inval.” Deze uitspanning, bij de oude Hagenaars welbekend, werd in 1862 gesloopt bij de doortrekking van de Frederikstraat tot Javastraat. In 1795 werd verkocht een blok huizen, bestaande in een huis voor aan straat en zes huizen daarachter in een gemeene gang aan de o.z. van den Den neweg over de Valbrug, in Haagambacht. Dennewegstraat (Denneweg) Daar de tegenwoordige Kazernestraat eertijds ook Denneweg werd genaamd, noemde men de tegen woordige Denneweg in de i8e eeuw ook wel Den newegstraat. In 1795 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Dennewegstraat of Denneweg. Een enkele maal wordt gesproken van Dennewegstraatje of Kalk- straatje. Derde Mol- of Derde Nieuwe Molstraat (Hamerstraat). In 1806 werd verkocht een huis met vrijen uitgang in de Roode Poort, uitkomende in de Boekhorst- straat en op de Beestenmarkt, gelegen aan de n.z.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 246