230 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 17 Febr. 1791 p. 10. van de Derde Nieuwe Molstraat, genaamd het Hamerslop Zie Slop van den houten hamer. Derde Veerkade (Stille Veerkade). Aldus genoemd in de Berichtboekjes van den Haag (2e helft der 18e eeuw) en in het kohier der Ver ponding over 1806. In 1805 werd verkocht een huis aan de z.z. en in 1816 een aan de n.z. van de Derde- of zoogenaamde Stille Veerkade. Zie Eerste Veerkade. Derde Wagenstraat. Van Veerkade tot Bierkade. Zie Eerste Wagenstraat. Diamanten Ring (De) Eertijds een slop aan de o.z. van het Hofspui. Ver dwenen in 1908 en getrokken bij het perceel thans gemerkt nr. 12, Firma J. Lips. In 1791 werd verkocht i° een huis aan de o.z. van het Hofspui, 2° een huis en pakhuis, naast en achter de voorgaande partij, in een vrije gang, uitkomende aan de o.z. van ’t gemelde Hofspui, met een kamer boven den ingang van de voorschreven gang van ouds genaamd „De diamante Ring” 1). Een uitvoerig onderzoek omtrent den oorsprong van den naam heeft tot geen resultaat geleid, maar ’t is waarschijnlijk dat dit slop zijn naam zal hebben ontleend aan een uithangbord. In de eerste helft der 17e eeuw werden o. a. twee uithangborden van dien naam hier gevonden, het eene op den n.o. hoek van den Vijverberg en het andere op den hoek van Paviljoens- gracht en Bierkade. t) Naamlijst van verkochte huizen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 247