HAAGSCHE STRAATNAMEN. 231 Dienderspoort. Aan de o.z. van de Brouwersgracht. Zij behoort thans bij de meisjesschool der Vereeniging van den H. Aloysius. x) In 1754 werden verkocht twee huizen op de Brou wersgracht aan de z.z. van de gemeene gang of Dienderspoort. Een enkele maal wordt gesproken van de zoogenaamde Dienaarspoort, o. a. bij den verkoop van een huis in 1781 en 1822. Zie St. Pieterspoort. Dienderspoort. Achter de Groote Kerk, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 12 en 17. In 1741, 1783 en 1798 werden verkocht twee huizen en erven aan de zuidzijde van de Sak of Dienderspoort, achter de groote kerk. Deze benaming komt in de 18e eeuw herhaaldelijk voor. Zie De Zak. Donkere Veerkade (Stille Veerkade). De Nieuwe of Donkere Veerkade, wordt op het einde der 18e eeuw meermalen vermeld. Het is een variant voor Stille Veerkade, hoewel deze naam op de Amsterdamsche Veerkade tegenwoordig meer toepas selijk zou zijn. Nog aldus genoemd in de Haagsche Nieuwsbode van 1838 2). Dragonderspoort. Aan den Zuidoost-Buitensingel nabij de Pinkster- bloemenlaan, tusschen de huizen thans gemerkt nr. 76 (lokaal Pniël) en 96. In 1819 kocht de Gemeente van G. Kardol een aanzienlijke stallinge voor 45 paarden met deszelfs Eyssell, ’s-Gravenhage van Voorheen en Thans, p. 122. a) Zie ook naamlijst van overledenen enz. Juli 1797 p. 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 248