232 HAAGSCHE STRAATNAMEN. huizinge, erven en verdere getimmerte, mitsgaders nog vijf huisjes en erven aan de o.z. van de Uile- boomen, belend n. een gemeene gang. Deze stal, welke ter beschikking werd gesteld van de Commissie voor de Militaire Zaken, schijnt in gebruik te zijn geweest bij de dragonders, ten minste de hier bedoelde gang kreeg den naam van Dra- gonderspoort. ’t Is niet onwaarschijnlijk dat zij tijdelijk in gebruik is genomen, nadat de voormalige Kazerne aan de Sluis in het Voorburgstraatje plaats had ge maakt voor de Pletterij van de firma Enthoven, die in 1822 werd opgericht en die omstreeks dien tijd eigenares was geworden van bedoelde Kazerne, welke de Gemeente in 1809 van het Rijk had overgenomen. Zie Zandpoort. Drieboerenstraat (Warmoezierstraat) De oorspronkelijke naam van Warmoesstraat werd omstreeks het midden der zeventiende eeuw ver drongen door dien van Drieboerenstraat naar de her berg „De drie boeren”. Einde 18e eeuw tot 1882 staat zij te boek als Slop van de drie boeren, of Slop de drie boeren, terwijl in dat jaar op verzoek der bewoners den naam veranderd werd in War- moezierstraat. In 1648 werd verkocht een tuin met een gemeene laan, uitkomende op de Prinsegracht aan de o.z. van de Warmoesstraet of Drie boerenstraet” Drie Duifjespoort. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 139 en 161. De voornaam Duifje komt bij de Joodsche bevolking van de St. Jacobstraat herhaaldelijk voor; het is daarom niet onmogelijk dat deze poort naar de gelijke voornamen van drie bewoonsters is gedoopt. Ik vond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 249