233 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Naamlijst van verkochte huizen enz. 5 April 1798 en verder Haagsch Jaarboekje 1898 p. 231. en 33. vermeld wordt in de Haag- 1838, (No. 114), staat nog o. a. in het buurtboek van de St. Jacobstraat dat twee Duifjes achter elkaar in eenzelfde huis hadden gewoond. In de Haagsche Courant van 1825 adverteert G. P. Hes in het Paddemoes in de Drie Duifjespoort wijk R. nr. 37, dat hij alle soorten van geslepen glazen en brillen verkoopt en in 1839 werd verkocht een blok van tien huisjes in een poort genaamd „Dedrie duifjes” aan de z.z. van de St. Jacobstraat of Paddemoes. Driehoekstraat. (Vóór 1907 Driehoekjes, thans pleintje tus- schen het Raadhuis en de Oude Molstraat). Een enkele maal, einde 18de en begin 19de eeuw, aldus genoemd; o. a. in 1798 werd verkocht een huis genaamd „de oude Dolphijn”, gelegen achter het Stadhuis op den hoek van de „drie Hoekstraat.” Drie Klokkenpoort of Klokkenpoort. Aan de w.z. van de Bezemstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 21 Deze poort, welke o. a. sche Nieuwsbode van onder dien naam bekend. Drie Mollenlaan fBleekerslaari). Aldus genoemd naar de bleekerij „de drie Mollen”. In 1800 werd verkocht een bleekerij, van ouds genaamd „de drie Mollen”, aan de z.z. van het Westeinde, belend w. de Singel en o. het Bleekerslaantje. In den Wegwijzer door 's-Gravenhage van H. v. d. Poth, 1832, wordt nog gesproken van Drie Mollen laan of Bleekerslaantje. Dronkemansstraat. (Korte Hoogstraat). De naam Dronkemansstraat komt reeds in de 16e eeuw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 250