HAAGSCHE STRAATNAMEN. 234 voor en bleef tot in de eerste helft der 19e eeuw in gebruik. In 1805 o. a. werd een huisje verkocht aan de w.z. van de Korte Hoog- of Dronkemansstraat, terwijl in het Dagblad van het Departement der monden van de Maas van 30 Maart 1813 wordt medegedeeld, dat het bureau van registratie en zegels van Dronke mansstraat verplaatst wordt naar Korte Poten. 7a& p. 162. Druyvepoort. Eertijds een slop aan de n.z. van de St. Jacobstraat tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 30 en 42. Misschien is deze naam in verband te brengen met den fruithandelaar Jacobus Keyselaar, die in deze poort vóór 1786 woonde. Zie Buurtboek van de St. Jacpbsbuurt p. 98. In 1790 werd verkocht een blok van acht huisjes in een gang van ouds genaamd de Druyvepoort aan de n.z. van de -S/. Jacobsstraat, benevens een tuin en het daaropstaande huis met een uitgang op de Langegracht. Nadat dit perceel in 1805 was ver kocht aan Jacobus Hageraats, werd de poort weldra naar den nieuwen eigenaar Hageraatspoort genoemd. Zie aldaar. Duinweide. In November 1850 werd in het Dagblad van ’s Gravenhage te koop aangeboden „de buitenplaats Duinweide”, alleraangenaamst gelegen aan den straat weg langs het Scheveningsch Kanaal, met een groot wel ingericht heerenhuis, bouwmanswoning, moestuin, boomgaard, weiland enz. De woning bevond zich ongeveer op den zuidwest hoek van de tegenwoordige Atjehstraat en de toe gang tot de plaats was aan de zijde van het Kanaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 251