236 HAAGSCHE STRAATNAMEN. den Haag 1783 en 1793. Eerste Veerkade. {Amsterdamsche Veerkade). Tusschen Spui en Kranestraat. Naast de onderscheiding in Amsterdamsche- en Nieuwe-, Stille- of Donkere Veerkade werd in de tweede helft der i8e eeuw ook wel gesproken van Eerste-, Tweede- en Derde Veerkade. Zie o.a. Be- richtboekjes van Eerste Wagenstraat. Van Spuistraat tot Gedempte Gracht. De onderscheiding in Eerste-, Tweede- en Derde Wagenstraat, hoewel nooit officieel vastgesteld, staat op verschillende plattegronden aangegeven en is bij de oude Hagenaars nog in gebruik. In 1811 werd verkocht een huis in de Eerste Wagenstraat. Eerste Westeinde. Zie Hooge Westeinde. Eiermarkt. Aan de w.z. van de Groote Markt. In 1678 werd verkocht een huis bewesten de Eier markt, belend w. achter een gemeene gang in de Zusterstraat (Boterstraat)Zie verder kohier 200e penning 1674, fol. 172VS. Plattegrond van Elandt 1665 en van F. de Wit circa 1690. Elleboogstraat. (Korte Vleerstraat) In 1616 werden verkocht twee huizen in de „Nyeuwe Schoolstraet op den houk van den winckelhaeck ofte Suylenstraetjen”Dit straatje werd weldra naar den winkelhaakvorm Kromme Elleboog of naar de naburige Vleersteeg, Korte Vleersteeg genoemd. In 1639 werd verkocht een huis in de „Grommen Ellebooch van de Nieuwe School- ofte Zuylenstraet” In de 18e eeuw komt een enkele maal de naam Elleboogstraat of Cromme Elleboogstraat" voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 253