HAAGSCHE STRAATNAMEN. 237 de van ouds van’t Hooge n.z. van het Westeinde, thans gemerkt - toegang tot het Christelijk Tehuis voor Engelsche poort. Zij liep eertijds van de Bagijnestraat, achter de huizen in de Lange Poten met een winkelhaak naar de Kalvermarkt. In 1691 en 1753 werden verkocht twee huizen op den zuidhoek van de Bagijnestraat over de Engelsche poort, terwijl in 1792 werd verkocht een huis in de Engelsche poort aan de o.z. van de Bagijnestraat op den hoek van voornoemde poort. In den Wegwijzer door ’s-Gravenhage van H. v. d. Poth van 1832 staat aangeteekend, dat „de zoo genaamde Engelsche poort, verscheidene nummers bevattende en geheel bouwvallig en onsierlijk zijnde, is weggebroken en afgesloten.” Het straatje is evenwel voor het grootste gedeelte blijven bestaan, maar het eerste gedeelte ten oosten van de Bagij nestraat wordt thans ook wel genaamd de Beek naar een sloot, welke eertijds achter de huizen van de Kalvermarkt heenliep en die nu gedempt is. Engelsche poort. Aan de nr. 27 - Vrouwelijke personen. In 1700 werden verkocht twee huizen en erven annex den andere aan de o.z. van de „Engelsche poort, uytcomende aen de n.z. van ’t Westeijnde over het Hof van den Ambassadeur van Spagnien.” (Engelsch Legatiegebouw). In 1781 wordt nog gesproken van genaamde Engelsche poort aan de n.z. Westeinde. Enterij. Gra'gelijkheids) Tegenover den Koekamp, ongeveer begrensd door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 254