238 HAAGSCIIE STRAATNAMEN. 1) Cartularium Hofkapel, fol. 22vs. de tegenwoordige Prinsessegracht, het Korte Voor hout en de Casuariestraat. In 1637 droeg de rentmeester-generaal van de domeinen van Noord-Holland over aan den Rijn- graaf tot Salm, heer van Vistingen, een morgen land, „voorheen des Graeffelijkheids enterije” en vroeger behoord hebbende aan wijlen Cornelis van Blijenburch, belend w. de erfgenamen van de vrouwe van Hauthain, z. de heerenstraat en n. en o. de gemeene wegen. In 1647 werden verschillende erven in de „gewesene Graeffelijckheijts enterije besuyden de Plantagie van ’t bosch” verkocht. Ezelenberg. (De) Aan de n.z. van den Zuidoost Binnensingel. In 1798 werd verkocht een blok huizen genaamd „den Ezelenberg’bestaande in twee voor aan straat en achttien in een poort of gang, annex den andere aan de n.z. van de Uileboomen of Zuidbinnensingel. Ezelsveld. Aan den Zuidoost-Binnensingel. In 1654 werd verkocht een huis en erf en in 1803 twee huizen annex den andere genaamd den EckhameP' op het Ezelsveld onder de Uilenboomen. In hoever Ezelenberg en Ezelsveld met elkaar in verband staan, heb ik niet kunnen nagaan. Fasenstraat. (Juffrouw Idastraat). In een schepenbrief van 1400 wordt gesproken van een huis en erf aan de n.z. van „Faynsstraet, alsoe men s Papen waert gaet”1) en in ’t Hofboek einde der 15e eeuw staat „die zuytsijde van Fasenstraet, die geheeten is Joncfr. 1Jdenstraet"Waarschijnlijk ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 255