HAAGSCHE STRAATNAMEN. 240 door grachten koopbrieven komt deze naam herhaaldelijk voor, terwijl hij bij de oude Hagenaars en bij de be woners van deze straat nog steeds in gebruik is. Op een plattegrond van 1868 o. a. wordt de Franje nog genoemd; eveneens in een advertentie in het Dagblad van 20 Aug. 1866. In de Naamlijsten der overledenen uit het begin der 19e eeuw, wordt ook wel gesproken NwaFranjestraat. De warande van den pastoor, welke zich in de middeleeuwen uitstrekte van Geest tot Noordwal en ongeveer begrensd werd door de tegenwoordige Breestraat en den Visschersdijk, was omringd en met boomen beplant. Dit land is in ’t begin der 17e eeuw verkocht. Een der voornaamste koopers Jacob van Nes, pachter van de Societeits middelen, verzocht in 1607 aan dit college „vrijdom van verpondinge en schoor- steengeld van de huizen en erven, die op de Warande bij hem zullen werden uitgegeven om betimmerd te werden.” x) Fransche Sociëteit. (Kazernestraat, tusschen de tegenwoor dige Parkstraat en Kleine Kazernestraat}. Eertijds een slop aan het Nachtegaalspad. Zie plattegrond van 1827, Hoek van Hope en p. 173. Gastliuispoort of Gasthuislaan (Koningspoori). Deze weg gaf voorheen toegang tot de weilanden, boomgaarden en henneptuinen van het St. Nicolaas- gasthuis. Zij was aan de zijde van de Molenstraat afgesloten door een groote poort genaamd de „Gast- huyspoort”.2) De Riemer I. p. 329. 2) Request van de Regenten van het St. Nicolaas Gasthuis aan de Staten van Holland, met apostille van 11 Aug. 1598 Nass. Domein-archief fol. 1264 nr. VIII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 257