HAAGSCHE STRAATNAMEN. 24I was van In 1569 werd verkocht een huis in de Molenstraat op den oosthoek van de Gasthuispoort en in 1611 kocht Prins Frederik Hendrik een huis in de Gast huislaan, welke in de Molenstraat uitkomt. In dit huis woonde later de hovenier van den Prins. Zie Willem Goudtslaan en I p. 251. Gasthuissteeg of Gasthuisstraat (Groote Halstraat). Genoemd naar het St. Nicolaasgasthuis. De kapel van het St. Nicolaasgasthuis 1615 1860 tot vleeschhal ingericht. In 1576 wordt vermeld het huis genaamd „In de Croon” op den hoek van de Gasthuysstege van St. Nicolaes”, belend o. „de Mol”, z. de Vischmarki en n. het St. Nicolaasgasthuis. Gasthuisstraat (Oude Molstraat). In de 16e eeuw werd het begin der Oude Molstraat Warmoesmarkt en het verlengde daarvan Gasthuis straat geheeten naar het daarin gelegen Sacraments- gasthuis. In 1565 werd o.a. een hypotheek gevestigd op een huis op den oosthoek van de Nobelstraat, belend o. de Gasthuisstraat. Nadat in het begin der 17e eeuw de naam Mol straat in gebruik was gekomen (waarschijnlijk om verwarring te voorkomen met de naburige Gast huissteeg of Gasthuisstraat, nu Groote Halstraat), bleef alleen het gangetje naast het Sacramentsgast- of gildehuis (nu Gasthuispoort) den naam Gasthuis straatje dragen. In 1696 werd o.a. verkocht part van het groote huis genaamd het „Huys te Baert- wijck”, toen reeds in twee partijen gesplitst, aan de o. z. van de Oude Molstraat op den hoek van ’t Gast huisstraatje, belend n. het kleine huis te Baertwijck, toekomende den heer van Spangen en z. het straatje. 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 258