HAAGSCHE STRAATNAMEN. 242 O. Kohier ioe penning 1561. Gedempte laan Voldersgracht') a. aldus genoemd in het kohier van den 2ooen penning over 1679; terwijl in het kohier van den loooen penning over 1654 gespróken wordt van Gedempte Volderslaan. Gedempte Langegracht. (Gedempte gracht.) Oorspronkelijk Voldersgracht daarna Langegracht, na 1825 Gedempte Langegracht en na 1844 Gedempte gracht. Gedempte Raamburgwal. (Gedempte Burgwal). Aldus genoemd naar de daarop uitloopende Raam straat. In 1700 werd een huis verkocht aan de n.z. van de Gedempte Raamburghwal. Gedempte Rozemarijngracht. (Rozemarijnstraat). In 1679 werden verkocht twee huizen aan de z.z. van de Gedempte Rozemarijngragt. Zie I, p. 290. Gedempte Volderslaan (Voldersgracht'). Vermeld in het kohier van den loooen penning over 1654. Gedempte water. (Rozemarijnstraat.) In ’t Register van de Verpondingen over 1730 en nog in 1748 wordt gesproken van Rosemarijnstraat of 't Gedempte water. Zie I p. 290. Geeststraat. (Waarschijnlijk de Geest.) In 1543 werd een hypotheek gevestigd op een huis in de Gheeststrate.” Geestweg. Waarschijnlijk het verlengde van den Geest, in tegenstelling met Geeststraat-, vermoedelijk het tegen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 259