244 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 1505/ x) Kroon, p. 145. 2) Registei- der appointementen nog F. de Wit van Burgemeesteren. Gerrit Wiggerslaan. Aan de w.z. van het Spui. Deze laan, reeds bekend in 1396, komt nog voor in 1539 1). Zij was gelegen nabij de Claes Cobelslaan. Zie aldaar. Gerijt Deymenlaan (waarschijnlijk Laan). In 1455 verklaarde Jan Deym, dat het land, waarop het St. Elizabeth Zusterhuis stond, met de gracht aan de oostzijde „tot op 1 voet over de grafft in die Laen” aan zijn vader had toebehoord, terwijl Joris Deym, overleden tusschen 1501 en o. a. een tuin bezat in de Laan. In 1540 werd verkocht veertien hond lands in Gerijt Deymenlaan. Getrouwe Harderstraat (Herderstraaf). Naar de herberg „de getrouwe Harder”, welke reeds in 1637 voorkomt. 2) In 1644 werd verkocht een erf met een klein huisje aan de z.z. van de Getrouwen Harderstraat. Getrouwe Herderinnestraat. {Herderinnestraai). Naar het huis „de getrouwe Harderinne”; aldus genoemd op den plattegrond van circa 1690. Gevers Deynootstraat {Van Swietenstraat). Aldus genoemd naar den burgemeester Jhr. Mr. Francois Gerard Abraham Gevers Deynoot, door den heer C. Goekoop Dzn., den eigenaar van den grond. Deze straat werd bij onderhandsche acte van 30 April 1883 door den heer Goekoop aan de Gemeente overgedragen, terwijl de definitieve overdracht plaats vond op 31 October 1888.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 261