246 HAAGSCHE STRAATNAMEN. en Geweldigerspoort was in 1627 verhuurd aan den geweldi- Zie Handelingen Gemeenteraad 1863 p. 58, 74, 127 en 135 en 1865 p. 271 en 286. Het huis hoek Wesieinde door haar o. a. gen generaal Splinter. Zie Slop van Fagel en p. 174. Glazenmakerspoort. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. uj en 137. Vermeld in het buurtboek van de St. Jacobstraat 1785 P- 18. De Glazenmakerspoort wordt thans Keizershofje ge noemd. Goossenspoort. Aan de w.z. van de Korte Houtstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 9 en 13. In de koopbrieven van het huis Plein 10 wordt in 1641 gesproken van „zekere gemeene ganck” uit komende in de Houtstraat. De Goossenspoort vind ik voor ’t eerst vermeld in 1698. Gortmolenweg. Gortmolen). Oorspronkelijk een uitweg voor de daaraan gren zende weilanden, en behoorende aan verschillende eigenaars. De gort- of grutmolen, waarnaar deze weg is genoemd, lag evenwel meer zuidelijker, tegenover de Boekhorststraat. Nadat de eigenaars van dit weggetje den eigendom van den grond kosteloos aan de Gemeente hadden overgedragen, besloot de Raad in 1865 den Gortmolenweg tot straat aanteleggen. Met het Bestuur der Brood- en Meelfabriek had toen een ruiling van grond plaats x). In 1640 werd verkocht de halve grutmolen en de molenwerf om „grutten, boekweitmeel en haver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 263