HAAGSCHE STRAATNAMEN. 247 x) Protocol not. G. Mannus fol. 80. gort op te malen,” gelegen bezuiden ’s Gravenhage over de vaart in den Zusterpolder. Gouden Schaaf. [De) Slop aan de w.z. van het Hofspui. 7a& Schaafpoort. Grafelijkheids Enterij. Zie op Enterij. Gravenpad. s-) (Heerengracht) In 1625 werd verkocht een huis aan s-Gravenpadt „buyten ’t oosteynde van de Pooien," en in 1640 wordt de koop vermeld van een tuin met twee huis- kens op „Cleyn Bleyenburch ofte ’s-Gravenpath," terwijl in 1733 gesproken wordt van een huis aan de n.z. van de Heerengraft of Bleyenburgh. Zie ook Scheelhol. Groene Burgwal. (Paviljoensgracht) In 1642 vind ik dezen naam voor ’t eerst genoemd 1). In 1663 werd verkocht een huis op den Groenen Burghwal over de Doubletstraat. Op den plattegrond van C. Elandt 1667 staat het westelijk gedeelte der tegenwoordige Paviljoens gracht aangeduid als Heilige Geestburgwal, en het oostelijk gedeelte als Groeneburgwal. Zie ook Groenmarkts Burgwal. Groene Sootje. Gerechtsplaats van het Hof van Holland aan de w.z. van den Langen Vijverberg, tusschen de Sociëteit Place Royale en Restaurant Royal. Het steenen schavot, waar tot 1666 ook recht werd gedaan door den magistraat, werd in 1719 op verzoek van de eigenaars en bewoners der nabijgelegen huizen weggenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 264