248 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Groenewegstraatje. Kikkerstraat) In 1776 en 1807 werd verkocht een huis aan de o.z. van ’t Burger- of Groenewegstraatje. Zie Burgstraatje en Brughstraatje. Groenmarkt of Nieuwe of Groote Groenmarkt. (Groote Markt) Oorspronkelijk werd de groentemarkt uitsluitend gehouden ten noorden van het raadhuis op de Oude Warmoesmarkt (het pleintje voor de St. Annastraat en begin Oude Molstraat) en op de Warmoesmarkt later dagelijksche markt, de tegenwoordige Groen markt, totdat een keur van 1614 bepaalde, dat geen groenten Maandags of Vrijdags mocht worden ver kocht dan op de Nieuwe Groenmarkt. In 1797 werd een huis verkocht aan de z.z. van de Nieuwe- of Groote Groenmarkt op den hoek van de Boekhorststraat. Groenmarkts Burgwal. (Luthersche Burgwal). Genoemd naar &o Nieuwe Groenmarkt. (Groote Markt) In 1646 werd verkocht een huis op den Groenmarckt Burchwal.” Een enkele maal wordt deze naam ook gegeven aan den Groene Burgwal (Paviljoens- gracht); o. a. in 1727 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Paviljoens gr acht of den Groenmarkts Burgwal op den zuidhoek van ’t Oogh in ‘t Zeyl- straatie." Nog in 1817 wordt in de Haagsche Courant ge sproken van Luthersche- of Groenmarkts Burgwal en in de Naamlijst der verkochte huizen van 1803 van Paviljoensgragt of Groenmarkts Burgwal. Zie ook Oude Groenmarkt en Oude Groenmarkts- Burgwal. Groote Bagijnestraat. Zie Wijde Bagijnestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 265