I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. 249 i) Cartularium Hofkapel fol. 37. Groote Bierkade (Bierkade). Aldus nog genoemd in 1809 in onderscheiding van de Kleine nu Dunne Bierkade. In 1791 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Groote Bierkade, waarin de „biersteekerye zedert lange jaren is geëxerceert” enz. Groote Groenmarkt. Dagelijksche Groenmarkt tegenover de Schoolstraat. Zie Kleine Groenmarkt. Groote Houtstraat (Lange Houtstraat). In 1641 werd verkocht een huis in de Groote Houtstraat. Grootestraat of Spijkermakersslop (sinds 1902 Spijkerma- kersstraat) Aldus genoemd op de groote kaart van Noorda in 1839 en in het Dagblad van 1844. Volgens H. v. d. Poth (Wegwijzer door ’s Graven- hage 1832) werd een gedeelte van deze straat aan de brouwerij getrokken. Groot Spijkermakersslop. {Spijkermakersstraat'). In 1762 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Nieuwe Brouwerstraat of het zoogenaamde Groot Spijkermakersslop. Groote Tournoyvelt (Kneuterdijk) O. a. in 1403 wordt vermeld een hofstede in’t Voor hout „an die noirtzide an dat Grote Tornoysvelt Zie Tournooiveld. Groote Voorhout (Lange Voorhout) Groote Voorhout in tegenstelling met het Kleine of Korte Voorhout. In 1795 werd in veiling gebracht „een extra capitaal en zedert weynig jaaren geheel nieuw opgetimmert

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 266