HAAGSCHE STRAATNAMEN. 251 de Roodepoort genoemd naar de slachterij en darmen- zouterij, welke zich daarin bevindt. Haagpoort. Algemeene benaming voor een zoogenaamd brand slop. Zie I p. 282. In 1642 waren hier dertien zoogenaamde Haag poorten. In 1760 o. a. werd verkocht een huis aan de z.z. van ’t Westeinde in de zoogenaamde Haagpoort. De Haagpoort in de Lange Kranestraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 94 en 104, staat nog onder dien naam bekend. Zij loopt van Krane- tot GierstraatDe Haagpoort in het Westeinde wordt nog vermeld in het Register der Overledenen van 25 October 1799. Haagsche Kermispoort. Aan de z.z. van de Gedempte gracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 37 en 47. In 1825 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Wagenstraat, (thans Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij nr. 70) met een vrijen uitgang door de Haagsche Kermispoort, uitkomende op de Lange- gracht. (Zie Kermispoort}. Haantjespoort. Aan de w.z. van het Spui, tusschen Veerkade en Mos- selstraatje. Vermeld in het kohier der Verponding over 1806. In 1567 werd verkocht een „halve huysinge ende erve genaamdIn den Haen met één halve poort” aan de w.z. van ’t Spui. Of de naam van dit huis verband houdt met de Haantjespoort, die een paar eeuwen later voorkomt, is mij niet gebleken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 268