252 HAAGSCHE STRAATNAMEN. De Riemer, dl. I p. 94 (n. f.) Haarlemsche Wagenveer. Aan de n.z. van de Hooge Nieuwstraat bij het Leid- sche Veer, zooals op den plattegrond van F. de Wit circa 1690 staat aangegeven. In 1639 kreeg Anthony Hendricxz, „saelmaecker”, vergunning van de Domein- en Rekenkamer om voor zijn huis aan de w.z. van ’t Voorhout bij ’t Haar lemmer Veer een luif en pothuis te mogen maken. In 1680 werd verkocht een huis aan de n.z. van het „Haerlemse Wagenveer”en in 1801 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de n.z. van de Hooge Nieuwstraat op den hoek van het Voorhout anders genaamd het Haarlemsche- of Leidsche Wa genveer. Haegserf (Nieuwe Haven). Algemeene benaming van grond, welke aan de ge meente toebehoorde; in ’t bizonder werd daarmede in het begin der 17e eeuw aangeduid de tegen woordige Nieuwe Haven. Hagenraatspo ort. Aan de n.z. van de St. Jacobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 30 en 42. Genoemd naar Jacobus Hagenraads, die in 1805 kocht i° een huis aan de n.z. van de St. Jacobstraat, 20 een blok van acht huizen en erven, staande achter de voorgaande partij in de Druyvepoort en 30 een tuin met een daarop staand huis en nog een huisje eveneens gelegen in de Druyvepoort. Zie aldaar. Halpoort. In 1829 werd verkocht een huis aan de n.z. van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 269