253 HAAGSCI-IE STRAATNAMEN. -1) De Riemer, dl. I p. 74 (n. h.) Kleine- of Dagelijksche Groenmarkt met een uitgang door den gang of Halpoort in de Driehoekjes. De oude Vleeschhal had twee ingangende eene voor aan de Groenmarkt, de andere ter zijde in de Holstraat over het St. Nicolaasgasthuis door een poort, waarboven een bekranste paaschos was uit gehouwen. Bedoeld perceel dat naast het Stadhuis was gelegen, zal waarschijnlijk door deze poort het recht van uitgang hebben gehad. Halvemadnstraatje (Heulstraat). Zie p. 174. Hamerslop (Hamerstraat). In 1692 werden verkocht twee tuinen met het oranje- en tuinhuis, mitsgaders de bloemen en bollen aan de z.z. van het Hamerslop. Zie ook Derde Nieuwe Molstraat. Hanne Wittestraat (Annastraat). Genoemd naar Hanne Witte, die in 1356 in die straat woonde. Harderinnestraat of Nieuwe Harderinnestraat (Hooge Zand). In 1772 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Harderinnestraat of het Sant. Harthoechsteechken van Bruynswijck (Hartogstraat). Vermeld in 1565. Zie Hertoch van Brunswijcksteechje. Haverzakpoort. Aan de o.z. van de Hofstraat naast Alcazar en tusschen de huizen thans gemerkt nos. 71 en 79. In 1708 werd verkocht het huis, thans genaamd de „Haeversack” aan de z.z. van ’t Binnenhof Heemstede (Nieuwe Haven}. Eertijds de westzijde der Nieuwe Haven tusschen Houtmarkt en Schedeldoekshaven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 270