254 HAAGSCHE STRAATNAMEN. p 148. Mededeelingen I, p. 291. In 1670 kocht Hugo van Heemstede, bleeker, „een 10e part in de bleeckerye en huysen genaemt Heem stede” aan de o.z. van de Nieuwe Haven. In 1809 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Nieuwe Haven of zoogenaamde Heemstede. Nadat de gracht langs Heemstee en Wijd en Zijd w'a.s, gedempt, waardoor beide straten één geheel uitmaken met de Nieuwe Haven, hadden beide benamingen haar reden van bestaan verloren. De Raad besloot derhalve in 1904 de namen Wijd en Zijd en Heemstee te doen vervallen en aan de straat daar ter plaatse den naam te geven van Nieuwe Haven. „Heerebaen t’eynde de Poolen'1 (Heerengracht) In 1640 werd verkocht een huis op de Heerengracht „van outs genaemt Pleerebaen teynde de Pooten." Meestal wordt gesprokenvan „Js Gravenpadt buyten 't oosteijnde van de Pooten’Zie aldaar. Zie ook Klein Bleyenburg en Scheelhol. Heeren Burchgracht (Luthersche Burgwal). O. a. aldus genoemd in 1644. Zie Burchwal van de Groenmarkt, Groenmarkts- burgwal en Oude Molenwatering. Heeren Jan Riddersteeg. Deze steeg wordt vermeld in een schepenbrief van 1390. De Riemer haalt een charter aan van 1392, waarin gesproken wordt van een huis in Heer Jan Ridders- steeg op den hoek, aan de o.z. der straat, belend z. en w. „die Caseyedestraet” (Vlamingstraat). Kroon meent deze straat te moeten zoeken tusschen School- en Nieuwstraat. *j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 271