HAAGSCHE STRAATNAMEN. 255 Mededeelingen v. d. Vereeniging ter beoefening der Ge schiedenis van ’s Gravenhage, dl. I p. 290. Heerenlaan Veenkadé). In 1750 werden verkocht een huis en een tuin aan de wz. van den Noordwest Buitensingel over den tuin van het Oude Hof (Paleis Noordeinde) op den hoek van de zoogenaamde Heerenlaan', en in 1770 wordt vermeld de verkoop van een „plaisiertuin met de huizinge, stal en koetshuis aan de wz. van den Noordwest Buitensingel als voren op de zoo genaamde Heerenlaan." Heeren Middelgracht (Schedeldoekshaven). Meestal alleen Middelgracht genoemd wegens haar ligging tusschen Houtmarkt en Ammunitiehaven. In 1777 o. a. werd verkocht een huis en erf met vier huisjes in een gang daar annex, aan de n.z. van de Heeren Middelgracht. Heerstraat. (Hoogstraat). De Heer- of Voorstraat wordt reeds vermeld in 1380. x) Heiligegeest Burgwal. (W. joensgracht). Genoemd naar het daaraan gelegen Heilige Geest- hofje, gebouwd in 1616 door de Heilige Geestmees- ters. De Heiligegeest Burgwal vind ik het eerst vermeld in 1645 en het laatst op een plattegrond van circa 1840. Op den plattegrond van C. Elandt 1665 staat het oostelijk gedeelte der Paviljoensgracht aangeduid als Groeneburgwal (zie aldaar) maar op een veel uit voeriger kaart van denzelfden uitgever van 1681- wordt de naam Heiligegeest Burgwal gegeven aan beide zijden der gracht. van de tegenwoordige Pavil-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 273