256 HAAGSCHE STRAATNAMEN. van het Noordeinde. Heksenpoort. Aan de o.z. van het Noordeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 125 en 137. Handelingen Gemeenteraad 1862, p. 46. Helena's poort. Aan de z.z. van de Gedempte gracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 199 en 219. Een verbastering van Leentvaartspoort zie aldaar. Helletje. Eertijds het binnenplaatsje voor het voormalig gebouw van den Hoogen Raad (bureau van den Rijks- bouwmeester Peters). Zie p. 175. Helletje. Nscn. de o.z. Zie p. 176. Hemeltje. Aan de o.z. van het Noordeinde. Zie p. 176. Hertoch van Bnmswijcksteechje (Hartogstraaf). Genoemd naar Erik, hertog van Brunswijk en Lunenburg, ridder van het Gulden Vlies, baron van Liesveld, heer van Woerden, een der bevelhebbers in het Spaansch-Nederlandsche leger. Nadat hij in 1550 van Anthony van Cats het hoekhuis op den Kneuterdijk en het Stinksteegje (thans de beide percee- len n°s. óen 8) had aangekocht, werd ditstraatjeweldra naar hem Hertog van Brunswijksteegje genoemd. Onder die benaming komt het o. a. voor in een koopbrief van 1561. In 1565 werd verkocht een huis aan „de Plaetse uytgaende in ’s Hertoghen- steechgen van Brunswijck ende oock op ’t Tournoyvelt” Zie ook Stinksteegje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 274