HAAGSCHE STRAATNAMEN. A. J. Riko. „Die Haghe”. Bijdr. en Med. 1907, p. 75. 2) Transportboek Rijswijk 1577 fol. 17. Slijkeinde. de hofjes in 258 telegraafdienst. In dit slop was een toegang tot een huis op den hoek van de tegenwoordige Willem- straat (nu Sociëteit de Vereeniging) waar Prins Alexander, 2e zoon van Koning Willem II, heeft gewoond en in welk huis ook een vriendinnetje van Lord Aughrim, zoon van den graaf van Athlone, verblijf heeft gehouden. Lord Aughrim woonde in ’t Voorhout in het paleis van de Koningin-Moeder, hetwelk later overging aan den bankier Hope te Amsterdam, die toen zeker ook den eigendom ver kreeg van het huis in de Kazernestraat en naar wien het slop zal zijn genoemd. Hoendermarkt. Zie Botermarkt. Hoerenstraatje. Tusschen Slop van Willem Klein en De bewoners van dit steegje en van het Slop van Willem Klein staan nog in kwaden reuk. Zie Klein Willemslop, Nieuwe Krom Elleboog en Straatje van Van der Eist. Hofje (Hef) of Rijkeluishofje. De vijf huizen aan de o.z. der Zeestraat (nos. 63 71) op den hoek der Sophialaan gebouwd in 1858 door Johannes Jacobus Delia, op den grond waar vóór dat jaar de noordmolen van Nicola stond. Deze huizenrij wordt in de wandeling nog aldus genoemd. Zie ook Molenerf. Hofkade (Hoefkade). „Loopende van den Haechschen Syecken westwarts op nair Westerbeeck”. 3) Deze weg voerde reeds in de middeleeuwen naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 276