Hofspïti. Spui HAAGSCHE STRAATNAMEN. 259 o. a. 1827 2) en op van Kapelsbrug tot Nieuwe Kerk. Dit gedeelte van het Spui werd aldus genoemd omdat het in de onmiddellijke nabijheid van het Hof was gelegen. Zie o. a. Haagsch Berichtboekje van 1777 p. 147 en Voorspui. „die myente, dat men heet ’t hofland” x) ’s-Graven wei- en hooiland. Een streek gronds bij den Loos- duinschen weg, voorbij de Beeklaan heet nog de Miend. De naam Hofkade, die hierdoor verklaard wordt, werd later ten onrechte veranderd in Hoef kade. Hoflaan. Aan de z.z. van ’t Buitenhof naast de Hoofdwacht. Deze poort, welke in het huis Buitenhof 8 is inge bouwd, staat meer algemeen bekend als de Laan. In 1811 werd verkocht een blok huizen en erven of zoogenaamd hofje, bestaande in negen separate woningen, gelegen achter de Ruiterwacht en zijn ingang hebbende op het Buitenhof. Zie ook Buitenhoflaan. Hofpoort. In 1795 werd in veiling gebracht het huis genaamd „de drie haasjes” aan de o.z. van het Stalstraatje of Hofpoortje. Het Hofpoortje staat o. a. duidelijk aangegeven op een plattegrond van den plattegrond bij Allan 1859. Zie p. 176. Rekening van den Rentmeester van Noord-Holland 1375/76; zie Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der Geschie denis van ’s-Gravenhage. dl. I. p. 214. 2) Plattegrond van dat gedeelte van ’s-Gravenhage, hetwelk omschreven is bij art. 1 van het Kon. Besl. van 28 Oct. 1827 nr. 194 (Bijlage Brandreglement).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 277