2ÓO HAAGSCHE STRAATNAMEN. Naamlijst van overledenen, verkochte huizen enz. 4 Dec. 1795 P 14- Hofsteegje, Hoofsteechje of Hof straatje (Korte Molenstraat). In de 16e eeuw werd de ligging van dit steegje aangeduid als „t’eijnde de Juffr. Ydenstraet,” en in de 17e eeuw „omtrent de Warande.” In een koopbrief van 1768 wordt gesproken van twee huizen aan de w.z. van het Hof straatje of zoo genaamde Duivelshoekje (Korte Molenstraat), misschien aldus geiioemd omdat het van de Molenstraat naar ’s Papenhove (de woning van den parochiepaap) voerde? Hoogewal (Mauritskade). In 1861 werd het gedeelte Hoogewal, tusschen Noordeinde en Kanaalstraat, herdoopt in Mauritskade. Zie Noordwal en Noordsingel. Hooge Westeinde. Het Westeinde werd eertijds onderscheiden in Eerste- of Hooge Westeinde (van Riviervischmarkt tot Assendelftstraat) en in Lage Westeinde (van Assen- delftstraat tot. de Loosduinsche brug). De onder scheiding in Hooge- en Lage Westeinde, hoewel nooit officieel vastgesteld, is nog bij de oude Hagenaars in gebruik. In 1720 werd verkocht een huis aan de n.z. van ’t Hooge Westeinde over de Jan Hendrikstraat en in 1795 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de n.z. van het Eerste- of Hooge Westeinde met vrijen uitgang in de Kromme Elleboogstraat (Korte Vteer straat. 1) Hoogstraatslop. (Korte Juffrouw Ldastraat). In 1802 werd verkocht een huis in ’t Hoogstraatslop of Korte Juffrouw ldastraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 278