2ÓI HAAGSCHE STRAATNAMEN. Haar ligging nabij de Korte Hoogstraat verklaart haar naam. Houtzijde van het Voorhout. Aan de o.z. van het Lange Voorhout, tusschen Korte Voorhout en Vos in Tuinstraat. Aldus genoemd omdat deze zijde van het Voorhout in het begin der 17e eeuw aan den hout of het bosch grensde, en de huizen aan de achterzijde daarin een uitgang hadden, evenals thans nog ver schillende perceelen aan de n.z. van het Bezuidenhout. De Houtzijde wordt o. a. vermeld in de Naamlijst der overledenen van 3 Mei 1810 p. 8. Hovenierstraat Warmoezierstraat). In 1700 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Hovenierstraat anders genoemd het Slop van de drie boeren. Deze straat werd in de 17e eeuw naar de warmoe- zierstuinen, die zich daar bevonden, Warmoesstraat genaamd. Zij komt in het begin der 18e eeuw maar een enkele maal als Hovenierstraat voor. Hovenierstraat (Lepelstraat). In 1731 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Boekhorst straat op den hoek van de Hovenier straat of Lepelstraat, en nog in 1816 wordt de ver koop vermeld van een huis aan de n.z. van de Breedstraat of Beestenmarkt, met een uitgang in de Hovenier- of Lepelstraat. Deze Hovenierstraat komt reeds voor in 1688. Daar de nabij gelegen Looijerstraat omstreeks dezen tijd Warmoesstraat wordt genoemd, is het waar schijnlijk, dat daar veel hoveniers hebben gewoond.. Zie I p. 263. Hubert Wouterslaantje. Zie Wouterslaantje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 279