2Ó2 HAAGSCHE STRAATNAMEN. J ach (7) [Bagijnestraat.) Zie Bagijnejacht. Jacob Blijkerstraat of Jacob de Blijkerstraat [Nieuwe Haven straat). Zie Jacob Gerritsstraat. Jacob van Buijrenstraat (Koediefstraat). Zie Van Buerenstraat. Jacob Gerritstraatje (waarschijnlijk Kettingstraat). Misschien genoemd naar Mr. Jacob Ketting, die in het begin der 17e eeuw in het Gortstraatje woonde. In het kohier van den loooen penning over 1654 staat aangeteekend het straatje van ouds genaamd Jacob Gerritsz.straetje" aan de z.z. van het Achterom, terwijl in de Transportregisters over 1765 en 1796 en in het Register der verkochte huizen over 1807 de verkoop wordt vermeld van een huis aan de o.z. van de Jacob Gerrit- of Kettingstraat. In het register van de nieuwe getimmerde huizen over 165456 daarentegen wordt gesproken van Jacob Gerritsstraetgen ofte Kitsensteechgen” [Kissem- straatje). De Jacob Gerritssteeg in het Achterom wordt reeds genoemd in een rekening van den Haag van 1604. Jacob Gerritsstraat of steeg, Jacob Gerritsbleekerstraat of steeg, Jacob den Blijkerstraat, Jacob Blijkerstraat of alleen Blijkerslop [Nieuwe Havenstraat). Dit slop werd aangelegd omstreeks 1630. In 1631 wordt gesproken van „de nieuwe geconcipieerde straet van Jacob Gerritsz. bleycker”, en in 1636 wordt vermeld de verkoop van een huisje in Jacob Gerritsstraat aan de o.z. van de Turfmarkt. In hetzelfde jaar wordt dit steegje genaamd Jacob Gerritsz. Bleyckerssteech en in 1643 Jacob den Bleyckerstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 280