263 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de Voldersgracht. 1609 werd verkocht een huisken en de Volreslaan in Jan Clements- Jan Clementsz. huisjes. naar den jager van de Delftsche In een verkoopacte van 1784 wordt gesproken van Jacob Blij kersstraat anders genaamd het Slop van den Frisschen Roemer. Zie ook Blijkerslop, Singel- straat, Slop van Grimbergen en p. 162. Jacobsgang (SZ.) of St. Jacobspoort. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat. De St. Jacobsgang, later genaamd Meyershofje werd in het begin van 1895 gesloopt en getrokken bij de magazijnen van de firma Rouppe van der Voort en Zn. St. Jacobstraat 6575. Genoemd in het buurtboek van de St. Jacobstraat 1793 P- 72- Jacobstraat (-SZ.) {Schoolstraat). Oorspronkelijk genaamd Kerkstraat naar de St. Jacobskerk, waar zij op uitloopt; in 1465 wordt zij alleen naar den schutspatroon St. Jacobstraat ge noemd, terwijl zij in de 16e eeuw, nadat de Latijnsche school daar omstreeks 1530 gevestigd was, haar naam veranderd zag in Schoolstraat. Jagerslop. Aan het Zieken tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 15 en 27. Aldus genoemd schuit. In 1827 werd verkocht een huis op het Delftsche Schuitenveer of Zieken op den hoek van het Jagerslop. Zie Delftsche Trek- of Veerkade. Jagerstraatje. (Vos in Tuinstraat). Zie I p. 302. Jan Clementssteegje. Aan de o.z. van In 1565 en erf aan de o.z. van steechgen belend o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 281