264 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Slop van Jan Cartularium Hofkapel, fol. 64. 1561 Jan In het kohier van den ioen penning over fol. 120VS. staat hieromtrent: „In ’t Slop van Clementsz.; van Jan Clementsz. weduwe, vijff cameren dJeene geldende ter weeck 1 s. 3 d. ende sommige 3 gr. ter weecke.” Jan Hendrikje. (Jan Hendrikstraat'). Populaire verkorting, nog heden zoo genoemd. In I395 wordt vermeld Jan Heijnricxzoen in de Jan Heijnricxzoensstraat. Jan Philipsstraat (waarschijnlijk Doubletstraat). Genoemd naar den metselaar Jan Philipsz, die in de Kater straat, Nieuwe Molstraat, Splinterstr at (Oog in ’t Zcilstraat) en in de gedestineerde dwarsstraat (vermoedelijk de naar hem genoemde Jan Philips straat) later herdoopt in Doubletstraat, verschillende perceelen in eigendom bezat. De Jan Philipsstraat wordt in het register der resolution van Schout, Burgemeesters en Schepenen van 1635 gelijktijdig genoemd met de Splinterstraat. Jan Soetensteegje of Jan Soetenpoort, waarschijnlijk tusschen de huizen thans gemerkt hos, n8 en 138. Aan de o.z. van het Hojspui. In 1609 werd verkocht een huis op de Nieuwe Turfmarkt belend n. de Poort van Hubrecht Jacobsz., anders genaamd Jan Soetenpoort. In de i6e eeuw werd gesproken van Zoet. Zie aldaar. De Jan Soetenpoort zal vermoedelijk later in Kalk- straatje herdoopt zijn. Jan Speckenstraatje. (Spekstraat) Genoemd naar Jan Cornelisz. Speek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 282