265 HAAGSCHE STRAATNAMEN. waren in de 15e eeuw van het groote huis op den hoek van de den Kneuterdijk, maar het is zeer de van dit adellijk geslacht de peter In 1656 werden verkocht twee huizen op den Denne- weg, helend z. Jan Speckenstraatje. Jan Symonslaan (waarschijnlijk Jan van IJselsteynslaan j In het cartularium van de memorieheeren der St. Jacobskerk staan vermeld „vier cameren ende erven staende op Jan Symonslaen” 10 Maart 1473. Daar in het Hofboek van omstreeks 1480 deze laan niet wordt vermeld, zal vermoedelijk de Jan van IJselsteynslaan bedoeld zijn. Jan van 1 Jselsteynslaan. Aan de Hoejkade. Hofboeken 15e eeuw en 1512. De heeren van IJselsteyn eigenaars Plaats en vraag of een lid is geweest. Zie Jan Symonslaan. Jefrientje. (Juffrouw Idastraat}. Een verbastering, welke in den volksmond en bij de oude Hagenaars nog in gebruik is. In de 15e eeuw heette deze straat „Jonkfrouw Idenstraat” later gede gradeerd tot Juffrouw Idastraat. Jenever straat. (Jan Evertstraat) In 1770 o.z. van verstraal van een en 1821 werd verkocht een huis aan de den Nieuwen Uitleg, uitkomende in de Jene- en in 1797 wordt de verkoop vermeld „extra capitaal, hegt, sterk, weldoortim merd, bijzonder wel gedistribueerd, en in alle op- zigten zeer gemakkelijk en logeabel huys” aan de Prinsessegracht over de Maliebaan en uitkomende in de Geneverstraat. Nog vermeld op een plattegrond van 1827. Zie ook op Middenstraat, Stalstraat en I p. 260.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 283