266 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 1) Protocol not. L. Ketting 1613 fol. i44vs. 1614 190 J. A. v. Warmenhuysen 1628 fol. 519. 2) Protocol notaris W. Rietraet fol. 208. 3) Peters „Die Haghe” Bijdr. en Med. 1902 p. 245. van Molenstraat tot Jonge Princenstraat. (Prinsestraat Noordwal). Genoemd naar den jongen Prins Willem II. In 1641 werd verkocht een huis aan het einde van de Molenstraat, in de „Bogaert ofte jonge Princen straat.” Prins Willem II was toen bijna 15 jaar oud. Jonker Simonstraat. (Kleine Koediefstraat) Genoemd naar Jonker Simon van Steenhuysen, die daar in 1609 een huis kocht, waarin zijn wede. Annitgen Hendricxdr in 1628 nog woonde. Zie ook St. Annastraat. Josephstraatje. (Stj (Approchestraatje.) In 1641 wordt vermeld een huis gelegen in ’t „Slop oft stratien van Josepen” bij de Bierstraat. 2) Later wordt gesproken van het Josepstraatje of St. Josephslop aan de w.z. van het- Spui, in 1691 van het St. Josep- of Slingelantstraatje en in 1749 van het Approche- of Slingelantstraatje, naar het huis „de Approche van Hulst.” Zie Josep Jorisz. slop. Josep Jorisz. slop (waarschijnlijk Approchestraatje). Genoemd in het Protocol van notaris P. v. Groene- wegen 1641 fol. 204. Waarschijnlijk St. Josephslop of -straatje. De peter zou dan Joseph Jorisz. zijn. Zie Joseph straatje. (St.) Kalkhaven. Noordzijde der Schedeldoekshaven. 3) Zie Kalkmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 284