267 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kalkmarkt. Noordzijde der Schedeldoekshaven tusschen Lage Zand en Nieuwe Haven. Zie Plattegronden van Blaeu 1650 en van F. de Wit circa 1690. Kalkpoortje. Aan de w.z. van het Hofspui, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 5 en 7. In 1741 werd verkocht een poort met zeven huisjes genaamd de Kalkpoort aan de w.z. van het Spui en in 1790 werd verkocht een huis aan de w.z. van het Spui op den hoek van ’t zoogenaamde Kalk poortje. Zie Poort van Legel. Kalkstraatje. Van Voorhout naar Kazernestraat. In 1715 werd verkocht 1/6 part in een blok van vijf huisjes in ’t Kalkstraatje aan ’t einde van 't Voor hout. Het Kalkstraatje wordt ook een enkele maal Dennenwegstraatje genoemd. Zie p. 179. Kalkstraatje. Km. de o.z. van het Hofspui, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 118 en 138. Misschien genoemd naar Simon Jacobsz. „calckman”, die daar in 1627 woonde. In 1692 werd verkocht een huis aan de o.z. van het Kalckstraatje. Dit straatje, hetwelk nog onder dien naam bekend staat, zal vermoedelijk in de 16e en in het begin der 17e eeuw Jan Soetensteegje of Jan Soetenpoort hebben geheeten. Zie aldaar. Kammenmakerspoort. Aan de w.z. van het Spui, de laatste poort tusschen St. Jacobstraat en Veerkade. In 1763 en in 1797 werden verkocht drie huisjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 286