268 HAAGSCHE STRAATNAMEN. het gedeelte Koninginne- Handelingen Gemeenteraad p. 112 nr. 442. 2) Naamlijst van overledenen Febr. 1795 p. 8. naast elkander aan het zuidelijk einde van de zooge naamde Kammenmakerspoort aan de w.z. van het-£ƒ>«ƒ. Kanaalkade (Gerard Doustraaf). In 1895 stelden B. en W. voor „den naam Gerard Doustraat te geven aan de straat aan den Zuid- Buitensingel, waaraan, voordat de ondergrond daar van aan de Gemeente was overgedragen, door het gebruik de minder eigenaardige naam Kanaalkade was gegeven”. x) Kanaalweg. Nadat het eerste gedeelte van het nieuw gegraven Kanaal van Houtweg tot Javastraat in 1826 Ko ninginneweg en sinds 1843 Koninginnegracht was genoemd, bleef men het verlengde gedeelte Kanaal- weg noemen, totdat in 1870 ook aan Javastraat tot Sumatrastraat de naam gracht werd gegeven. Karrewagiestraat CasuariestraatJ Deze verbastering, welke reeds in 1795 voorkomt, 2) is in den volksmond bij de oude Hagenaars nog gebruikelijk. Zie p. 166. Kattenpoort. Aan de n.z. van de Geest. Deze poort, welke o. a. vermeld wordt in de Haagsche Nieuwsbode van 1837, is gesloopt voor den bouw van het perceel gemerkt 17 en 19. Zij was gelegen op de plaats waar nu de toegang is tot het boven huis nr. 19. Keezenpoort (Statenpoort) Genoemd naar het vergaderlokaal der Patriotten of

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 287