269 HAAGSCHE STRAATNAMEN. J) Het verdrijven der patriotten uit hun wachthuis in de Tweede Wagenstraat staat afgebeeld in „Die Haghe” Bijdr. en Med. 1909 p. 80. Zie verder Haagsch Jaarboekje 1899 p. 155. 2) Handelingen Gemeenteraad. Keezen op den hoek van Keezenpoort en Wagenstraat.1) De Keezenpoort was eertijds een vaarwater, dat in de Paviljoensgracht uitliep en waarover op de gracht een brug lag. Het was de eenige sloot in de gemeente, die particulier eigendom zijnde, als waterweg werd gebruikt. Zij werd met het oog op de voorgenomen demping der Paviljoensgracht in 1863 gedempt. 2) Keizerinnelaan (Lange Vijverberg) Vermeld op een plattegrond van circa 1812. Zie Cours de T Impératrice. Keizerspoort. Vermeld in de ’s Gravenhaagsche Nieuwsbode van 14 Juli 1847. De ligging is onbekend. Keizerstraat (Nieuwe Molstraat). Ik vind dezen naam slechts éénmaal genoemd nl. in 1648 bij den verkoop van een huis in de „Nieuwe Molstraat anders genaamd de Keijserstraet op den hoek van de Laen van Jojjr. Bouckhorst.” Men heeft hier blijkbaar dit gedeelte van de Nieuwe Molstraat tusschen Paviljoensgracht en Boekhorststraat willen onderscheiden van het andere gedeelte tusschen Paviljoensgracht en Wagenstraat, maar de benaming schijnt geen ingang te hebben gevonden. Kemelslaantje. 7M. p. 180. Kerfbijlpoort. Aan de z.z. van de Gedempte gracht tusschen Bezem straat en Wagenstraat, waarschijnlijk tusschen de huizen thans gemerkt n°s. m en 149.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 288