HAAGSCHE STRAATNAMEN. 27I straatje naar de kermis in het Voorhout voerde. Zie Halvemaanstraatje en p. 172. Kettingbuurt. Aan de w.z. van het Spui tusschen St. Jacobstraat en Veerkade', de toegang tot dit voormalige hofje is gelegen tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 183 en 185. Oorspronkelijk bestaande uit een blok van negen huisjes, hetwelk in 1621 door den notaris Lenaert Ketting was aangekocht en tot 1657 in bezit van zijn kinderen en kindskinderen is gebleven. Dit blok huizen, naar hem de Kettingbuurt genaamd, werd in 1811 op twee huisjes na gesloopt. In het kohier der Verponding over 1806 wordt ge sproken van Kettingpoort, terwijl er elf huisjes in staan vermeld 1). Kikvorschstraat {Kikkerstraat) 7a& I p. 304. Deze naam komt slechts een enkele maal voor. Kitsensteegje, Kitsstraatje of Kitspoortje. Aan de o.z. van de Voldersgracht tusschen de huizen thans gemerkt nos. 52 en 62. In dit poortje stonden vijf huisjes, die in het begin der 17e eeuw aan Dirck Kits hadden toebehoord. In 1643 werd verkocht een huisken „in seecker straetjen van outs genaemd Kitsstraetgen, uytcomende op de Gevolde gracht.” Op het einde der 17e eeuw werd deze naam verdrongen door dien van Krayen- poort. Zie aldaar. Klaverbladspoort. Vermeld in de naamlijst der overledenen Februari 1795. De ligging is onbekend. x) Op de plaats waar de voormalige Kettingbuurt gelegen was, zal in 1912 de Garage van de Haagsche Automobiel- Centrale gevestigd worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 290