HAAGSCHE STRAATNAMEN. 273 l8 Kleine Groenmarkt. Dagelijksche Groenmarkt tegenover de Veenestraat in tegenstelling met de Groote Groenmarkt tegen over de Schoolstraat. In de Haagsche Courant van 5 Dec. 1807 waar schuwde de Politie, dat op dien avond geen rijtuigen mochten passeeren door de Veenestraat, „dan in komende van den kant van de Kleine Groenmarkt alsmede door de Schoolstraat dan inkomende van den kant der Groote Groenmarkt.” Kleine Heerenstraat (Apendans). In 1795 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Heerestraat, op den hoek van de Kleine Heerestraat. Het Kleine Heerenstraatje wordt o. a. nog vermeld op een plattegrond van 1827 (zie p. 259 n. 2). Zie verder I p. 273 276. Kleine Houtstraat. (Casuariestraat) In het kohier van den 2ooen penning van 1627 en in dat-van den roooen penning van 1654 wordt gesproken van de Kleine Houtstraat, anders ge naamd de Sterlingstraat in de Lange Houtstraat. Kleine Houtstraat in tegenstelling met Groote Hout straat. Zac. aldaar. Kleine Juffrouw Idastraat. (Korte Molenstraat}. In 1805 werd verkocht een huisje aan de n.z. van de Kleine Juffrouw Idastraat, Hofstraatje of zooge naamde Duvelshoekje. Kleine Lombaertstraat (Kleine Nobelstraat}. In 1566 werd verkocht een huis in de Cleyne Lom- baertstraet.” Zie Lombartstraat. Kleine Padmoes- of Bogaertstraat. Aan de n.z. van de St. Jacobstraat. Zie Bogaertstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 292