274 I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. n.z. en Protocol notaris Schoonderwoert 1641, fol. 163. 2) Naamlijst van verkochte huizen enz. 16 Nov. 1797. Kleine Poten. In 1641 werd gesproken van Nieuwe Heerstraat of Kleine Poten. x) Kleine Schoolstraat (Korte Vleerstraati) In 1638 werd een huis verkocht in de „Cromme Ellenbooch ofte Cleijne Schoolstraat.” Zie Kromme Elleboogsteeg. Klein Spijkermakersslop. In tegenstelling met Groot SpijkermakersslopZie aldaar. In 1797 werd verkocht een blok huizen, bestaande in negen woningen, waarvan vier in het Groot Spijkermakersslop aan de n.z. en vijf in het Kleine Spijkermakersslop aan de z.z., „van achteren tegen den andere, met een bleek tusschen beide aan grenzende”. 2) Kleine St. Jacobstraat (Bezemstraat) In 1682 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Bezem- of Kleine St. Jacobstraat. Dit straatje loopt van St. Jacobstraat naar Gedempte gracht. Kleine Turfmarkt. (Nieuwe Markt). In 1795 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Kleine Turfmarkt, anders genaamd de Wijnhaven. Zie aldaar. Kleine Veentje. De groote polder ten z.w. van den Haag; begrensd door Toussaintkade, Veenkade en Noordwest-Buitensingel. In 1770 werd verkocht een tuinmanshuis en erf in het Kleine Veentje of Veenlaan aan de Noordwest-Bui tensingel, tegenover den tuin van het Oude Prinsenhof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 293