276 HAAGSCHE STRAATNAMEN. zes huisjes van benaming bekend, hoewel het ook wel Wagenpleins- hofje wordt genoemd. Knollepoort. Aan de o.z. van de Nieuwe Haven, tusschen de hui zen thans gemerkt n°s. 28 en 42. In 1801 werd verkocht een poort met en erven aan de o.z. van de Nieuwe Haven, ouds genaamd de Knollepoort. Koe- of Koeienpoort. Aan de z.z. van de St. facobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 163 en 183. Aldus genoemd naar de slachtplaats van vee, welke zich daar eertijds bevond Om dezelfde reden werd zij ook wel Bloedpoort geheeten. Zie ook Poort van Lippert. Koeiestraat Koediefstraat'}. Deze verbastering is in den volksmond bij de oude Hagenaars nog gebruikelijk. Koekepoort. Aan de o.z. van het Hofspui, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 62 en 82. Waarschijnlijk genoemd naar iemand die Coeck heet. Ik vind o. a. in 1631 vermeld Claes Coeck, „calck- drager” aan de o.z. van Spui\Ny\ï^t Elzemoerstraatje In 1764 werden verkocht vijf huisjes en in 1851 negen huisjes aan de o.z. van het Spui in de Koeke poort, over de Lepelbrug. Koestraat Casuariestraat). In 1623 werd verkocht een tuin of boomgaard, mitsgaders tuinhuisje en twee loodsen in de warande afkomstig van Cornelis van Blyenburch, belend z. de straat genaamdSterlincxstraat of Koestraet, n. de boschsloot met de „nieuwe plantagie”. Ik vind dezen naam maar een enkele maal genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 295